۱۳۸۹ بهمن ۱۱, دوشنبه

سکس تو چطور بود؟!!

دو تا خانم سر کار مشغول صحبت کردن بودند...
خانم شماره ۱ :

دیشب با شوهرت سکس کردی؟! چطور بود؟!
خانم شماره ۲ :
آره؛ ولی‌ خیلی‌ بد بود!
خانم شماره ۱ :
چرا؟!
خانم شماره ۲ :
چون که شوهرم اومد خونه، شامش که تموم شد من رو برد توی اتاق خواب و تو پنج دقیقه با من سکس داشت! وقتی همکارش تموم شد، رفت اون ور تخت دراز کشید و توی سه دقیقه خوابش برد!
تو چی؟! دیشب سکس کردی یا نه؟! سکس تو چطور بود؟!
خانم شماره ۱ :
سکس ما عالی‌ بود! خیلی‌ رمانتیک بود!! شوهرم اومد خونه، من رو به یک رستوران برد، بعدش از رستوران یک ساعت تا خونه پیاده اومدیم؛ وقتی‌ رسیدیم خونه، شوهرم یک تعداد زیادی شمع روشن کرد... بعدش رفتیم تو رختخواب یک ساعت با همدیگه ور رفتیم و سکس خیلی‌ رویایی داشتیم و بعدش یک ساعت با همدیگر صحبت کردیم و بعدش گرفتیم خوابیدیم...
در همین حال دو تا شوهرها در دفتر خودشان مشغول صحبت کردن بودند...
شوهر شماره ۱ :

تو دیشب قصد داشتی با زنت سکس کنی؛ چطور بود؟!
شوهر شماره ۲ :
عالی‌ بود! وقتی‌ رسیدم خونه، شام روی میز آماده بود...! بعد از شام زنم رو بردم توی اتاق خواب و باهاش خیلی سریع سکس کردم و بعد از سه دقیقه خوابم برد!
تو چی؟! دیشب با زنت سکس کردی؟!
شوهر شماره ۱ :
آره؛ ولی‌ شب خیلی‌ بدی داشتم! اومدم خونه، دیدم از شام خبری نیست!! چون که این ماه پول برق رو ندادیم، مجبور شدم زنم رو به یک رستوران ببرم؛ رستوران اونقدر گرون بود که پول تاکسی نداشتیم که برگردیم و مجبور شدیم که یک ساعت تا خونه پیاده بیاییم! بعد که رسیدیم خونه، یادم افتاد که برق نداریم و مجبور شدم یک تعداد زیادی شمع روشن کنم!! بعد رفتیم تو اتاق خواب که سکس داشته باشیم... ولی‌ اونقدر عصبانی‌ بودم که یک ساعت طول کشید که بتونم سکس کنم و بعد یک ساعت طول کشید که کارم تموم بشه!! بعدش هم بخاطر عصبانیت زیاد خوابم نبرد و مجبور شدم که یک ساعت هم به چرت و پرت های زنم گوش بدم...!!!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

جاوا اسكریپت

كد موزیك بی کلام

كد موزیك بی کلام